Predvajanje prejete datoteke

Prejete datoteke lahko predvajate z napravo »WALKMAN« po povezavi Bluetooth.
  1. Izberite želeno datoteko.

  • Za glasbeno datoteko izberite [Music] v meniju Domov [Received Songs] želeno datoteko.

  • Za videodatoteko izberite [Videos] v meniju Domov [Received Videos] želeno datoteko.

  • Za fotografijo izberite [Photos] v meniju Domov [Received Photos] želeno datoteko.

Namig
  • Za predvajanje prejetih poddaj izberite [Received Songs] za zvočno poddajo ali [Received Videos] za videopoddajo.