Brisanje povezane avdionaprave Bluetooth

V »WALKMAN« lahko registrirate največ 20 različnih naprav. Če želite registrirati dodatne naprave, izbrišite neuporabljene avdionaprave Bluetooth s seznama avdionaprav Bluetooth.
  1. V meniju domov izberite [Bluetooth] [Manage Added Devices].

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Delete Device] želeno napravo [Yes].