Pokazatelj za Bluetooth

Stanje povezave Bluetooth lahko preverite s pokazateljem za Bluetooth na napravi »WALKMAN« [Detajli].

Pokazatelj za Bluetooth
Stanje
Izklopljeno
 • Funkcija Bluetooth je izklopljena

Hitro utripa
 • Iskanje avdionaprave Bluetooth

 • Prejemanje ali pošiljanje datoteke

Stalno utripa
 • Poteka vnos gesla

 • Preverjanje prostih številk profila

 • Iskanje avdionaprave Bluetooth za vzpostavitev povezave

 • Vzpostavljanje povezave Bluetooth

 • Zadržanje povezave Bluetooth

 • Prekinitev povezave Bluetooth

 • Preklic prejemanja ali pošiljanja datotek

 • Preklic iskanja avdionaprave Bluetooth

 • Čakanje na sprejem datoteke

Utripa počasi in neprekinjeno
 • Po iskanju avdionaprave Bluetooth

 • Vzdrževanje povezave Bluetooth, ko »WALKMAN« konča predvajanje zvoka ali preklopi v stanje pripravljenosti

Utripa neprekinjeno in medlo
 • Predvajanje zvoka po komunikaciji Bluetooth

Utripne dvakrat
 • Funkcija Bluetooth je vklopljena

 • Povezava Bluetooth je vzpostavljena

Utripne enkrat
 • Funkcija Bluetooth je izklopljena


Namig
 • Ko »WALKMAN« vzdržuje povezavo Bluetooth, vendar ne predvaja zvoka, pokazatelj Bluetooth neprekinjeno in počasi utripa. »WALKMAN« ohrani to stanje približno en dan. Čas vzdrževanja tega stanja v napravi »WALKMAN« je odvisen od priključene naprave.