Previdnostni ukrepi ob komunikaciji Bluetooth

 • Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na dosegu približno 10 metrov. Največji doseg komunikacije je odvisen od ovir (osebe, kovinski predmeti, stene idr.) ali elektromagnetnega sevanja v okolju.

 • Antena Bluetooth (zračna) je vgrajena v napravo »WALKMAN« [Detajli]. Občutljivost komunikacije Bluetooth lahko izboljšate, če zavrtite vgrajeno anteno Bluetooth (zračno) v priključeni avdionapravi Bluetooth. Doseg komunikacije se krajša, če so med priključeno napravo in napravo »WALKMAN« ovire.

 • Naslednji dejavniki lahko povzročijo hrup, prekinitev zvoka ali spreminjanje hitrosti predvajanja.

 • Če napravo uporabljate v kovinskem ohišju.

 • Če napravo uporabljate v nahrbtniku ali torbi.

 • V bližini naprave »WALKMAN« ali avdionaprave uporabljate drugo napravo s frekvenco 2,4 GHz, na primer usmerjevalnik za brezžični LAN, brezžični telefon ali mikrovalovno pečico.

 • Avdionaprave Bluetooth in naprave za brezžično omrežje (IEEE802.11b/g) uporabljajo isto frekvenco, zato lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki povzročijo zmanjšano hitrost komunikacije, hrup ali nedelujočo povezavo, če komunikacijo Bluetooth izvajate blizu naprave za brezžični LAN. V tem primeru naredite to.

 • Komunikacijo Bluetooth izvajajte vsaj 10 metrov od naprave za brezžični LAN.

 • »WALKMAN« in avdionaprava Bluetooth naj bosta postavljena čim bližje.

 • Pred komunikacijo Bluetooth na razdalji manj kot 10 metrov od naprave za brezžični LAN, najprej izklopite to napravo.

 • Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth ima zvok, ki ga predvajate z avdionapravo Bluetooth, rahel zamik v primerjavi z zvokom iz naprave »WALKMAN«.

 • Mikrovalovi, ki jih oddaja avdionaprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. Na spodaj omenjenih mestih izklopite »WALKMAN« in druge avdionaprave Bluetooth, ker lahko pride do nesreče.

 • kjer je prisoten vnetljivi plin, v bolnišnici, na vlaku, letalu ali na bencinski črpalki;

 • blizu električnih vrat ali požarnega alarma.

 • »WALKMAN« podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu Bluetooth in zagotavljajo varno povezavo med uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, vendar je raven zaščite odvisna od nastavitev. Pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth bodite previdni.

 • Za morebitno odtekanje informacij med komunikacijo Bluetooth ne odgovarjamo.

 • Ne moremo jamčiti za povezavo z vsemi avdionapravami Bluetooth.

 • Naprava s funkcijo Bluetooth mora ustrezati standardu Bluetooth, kot ga določa Bluetooth SIG, in biti mora preverjena.

 • Kljub skladnosti z zgoraj omenjenim standardom Bluetooth, povezave z nekaterimi napravami morda ne bo možno vzpostaviti ali pa ne bodo delovale pravilno, odvisno od funkcij in tehničnih podatkov naprave.

 • Pri nekaterih napravah lahko komunikacija zahteva dlje časa.