Uporaba menija možnosti Bluetooth


Meni možnosti Bluetooth odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu Bluetooth. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, na katerem ga odprete. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu [Connect to Audio Device]

Elementi možnosti, ki se prikažejo na zaslonu, če želene naprave Bluetooth ni prikazane

Možnosti na zaslonu [Manage Added Devices]