Uporaba merilnika časa za alarm

Če nastavite merilnik časa za alarm, se bo ob določenem času začela predvajati izbrana skladba. Če želite uporabiti merilnik časa za alarm, upoštevajte naslednja navodila. Za podrobne informacije o posamezni funkciji kliknite [Detajli]. Preden nastavite merilnik časa, nastavite trenutni datum in čas [Detajli].
 1. Izberite skladbo, ki bo predvajana kot alarm [Detajli].

 1. Nastavite čas alarma [Detajli].

 1. Po potrebi nastavite ponavljanje [Detajli].

 1. Vklopite alarm [Detajli].

 1. Ko se alarm sproži, ga z gumbom izklopite.

Opomba
 • Alarm se samodejno izklopi po 60 minutah.

 • Glasnost alarma v slušalkah je zaradi zaščite sluha omejena s funkcijo AVLS ne glede na to, ali je za [AVLS (Volume Limit)] izbrano [On] ali [Off] [Detajli]. Glasnost alarma v zvočnikih ni omejena.

 • Ne zaspite s slušalkami na glavi. Če zaspite s slušalkami na glavi, se lahko kabel slušalk ovije okoli vratu in povzroči zadušitev.

 • V naslednjih primerih se alarm ne bo sprožil.

 • Snemanje zvoka (tudi če v območju informacij utripa ikona za alarm).

 • Naprava je priključena v računalnik.

 • Med obdelovanjem povezave Bluetooth (tudi če v območju informacij utripa ikona za alarm).