Uporaba merilnika časa za dremež

Nastavite lahko časovno obdobje, v katerem bo »WALKMAN« samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, zaslon pa se bo izklopil (Merilnik časa za dremež).
  1. Nastavite merilnik časa za dremež [Detajli].