Nastavitev obsega predvajanja [Playback Range]

Nastavite lahko obseg predvajanja skladb.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Playback Range] želeni način obsega predvajanja.


Nastavitev – ikona
Opis
[All Range] – Brez ikone
Predvaja skladbe z vseh seznamov v izbranem načinu iskanja.
Če na primer zaženete predvajanje na seznamu albumov, se bodo predvajali vsi albumi v napravi »WALKMAN«.
[Selected Range] -
Predvaja samo skladbe s seznamov, na katerih se predvajanje zažene.
Če na primer zaženete predvajanje na seznamu albumov, se bodo predvajale le skladbe v izbranem albumu.

Opomba
  • Če zaženete predvajanje na seznamu zaznamkov, se bodo predvajale le skladbe na tem seznamu zaznamkov, skladbe z drugih seznamov zaznamkov pa ne, tudi če je za [Playback Range] izbrano [All Range].