Predvajanje samo zvoka videoposnetka [On-Hold Display]

Zaslon videoposnetka lahko izklopite, ko je »WALKMAN« v mirovanju, in tako uživate samo v zvoku videoposnetka.
Če za to možnost izberete [No], boste prihranili zmogljivost baterije in podaljšali njeno življenjsko dobo.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Video Settings] [On-Hold Display] želeno nastavitev Zaslona v mirovanju.


Nastavitev
Opis
[Yes]
Ko je »WALKMAN« v mirovanju, gumbi ne delujejo, videoposnetki pa se bodo predvajali kot običajno.
[No]
Ko je »WALKMAN« v mirovanju, gumbi ne delujejo in zaslon se izklopi, predvaja se samo zvočni zapis trenutnega videoposnetka.