Nastavitev zaslona s seznamom fotografij [Photo List Format]

»WALKMAN« omogoča dve obliki prikaza.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Photo Settings] [Photo List Format] želeni prikaz seznama fotografij.


Nastavitev
Opis
[Thumbnail + Title]
Na seznamu fotografij prikaže naslov fotografije in njeno sličico.
[Thumbnail Only]
Na seznamu fotografij prikaže samo sličice.

Opomba
  • Sličice v nekaterih datotečnih formatih morda ne bodo prikazane.