Nastavitev ponavljanja [Repeat]

Nastavite lahko, da se alarm sproži le enkrat ([Off]), vsak dan, od ponedeljka do petka ali od ponedeljka do sobote.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Alarm Settings] [Repeat] želeno nastavitev.