Nastavitev merilnika časa za dremež [Sleep Timer Settings]

 1. V meniju Domov izberite [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Sleep Timer Settings] želeno nastavitev.

 • Če želite onemogočiti merilnik časa za dremež: [Off]

 • Če želite vklopiti merilnik časa za dremež: [After 30 Min], [After 60 Min], [After 90 Min], [After 120 Min]

Namig
 • Ko merilnik časa za dremež vklopite, se v območju informacij prikaže .

Opomba
 • V naslednjih primerih se merilnik časa za dremež ne bo sprožil.

 • Snemanje zvoka.

 • Vklopljena je funkcija [Auto Preset] FM radia.

 • Analiziranje skladb za »SensMe™ Channels«.

 • Sprožitev alarma.

 • Preklop v stanje pripravljenosti.

 • Priključitev naprave »WALKMAN« v računalnik.

 • Obdelovanje povezave Bluetooth.