Prikaz informacij o napravi »WALKMAN« [Unit Information]

Prikažejo se informacije, na primer ime modela, različica strojne programske opreme itd.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Unit Information].


Element
Opis
[Model:]
Prikaže ime modela naprave »WALKMAN«.
[Firmware:]
Prikaže različico strojne programske opreme naprave »WALKMAN«.
[Free/Total Memory Space:]
Prikaže prosti prostor/skupni prostor v napravi »WALKMAN«.
[Total Songs:]
Prikaže skupno število skladb (vključno z zvočnimi poddajami in zvočnimi posnetki) v napravi »WALKMAN«.
[Total Videos:]
Prikaže skupno število videoposnetkov (vključno z videopoddajami) v napravi »WALKMAN«.
[Total Photos:]
Prikaže skupno število fotografij v napravi »WALKMAN«.
[WM-PORT:]
Prikaže različico WM-PORT.