Nastavitev trenutnega časa [Set Date-Time]

Nastavite lahko datum in čas.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Set Date-Time].

  1. Z gumbom / izberite leto, nato z gumbom / spremenite vrednost.

  1. Po navodilih v 2. koraku prilagodite nastavitve za mesec, datum, uro in minute in pritisnite gumb , da jih potrdite.

Namig
  • Za zapis datuma lahko izberete [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] ali [DD/MM/YYYY] [Detajli]. Za zapis časa lahko izberete [12-hour] ali [24-hour] [Detajli].

Opomba
  • Če se baterija izprazni, na primer med daljšim mirovanjem naprave »WALKMAN«, se lahko nastavitvi datuma in časa ponastavita in namesto trenutnega datuma in časa se prikaže »-«.

  • Ura se lahko v enem mesecu zamakne za 60 sekund.

Sorodne teme