Delovanje

Ni zvoka.
 • Raven glasnosti je nastavljena na nič.

 • Povišajte glasnost.

 • Vtič slušalk ni pravilno vključen.

 • Če slušalke niso povezane pravilno, je zvok slušalk omejen. Vstavite vtič za slušalke, tako da klikne na mesto [Detajli].

 • Vtič slušalk je umazan.

 • Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.

 • Skladba, ki jo želite predvajati, ni izbrana.

 • Izberite skladbo v napravi »WALKMAN«.

 • Če težave s tem ne odpravite, pritisnite gumb RESET na napravi »WALKMAN« [Detajli].

Podatkov ni možno predvajati.
 • Baterija je izpraznjena.

 • Če se »WALKMAN« tudi po polnjenju ne odziva, pritisnite gumb RESET, da napravo »WALKMAN« ponastavite [Detajli].

 • Po prenosu podatkov po sistemu povleci in spusti iz programa Windows Raziskovalec, se hierarhija podatkov ne ujema z napravo »WALKMAN«.

 • Povlecite in spustite podatke na ustrezno mesto [Detajli].

 • Prenesenih datotek v tem formatu ni mogoče predvajati.

 • Za podrobnosti o podprtih formatih glejte [Detajli]. Nekaterih datotek zaradi nekaterih tehničnih podatkov datotek ni mogoče predvajati.

 • S funkcijo povleci in spusti prenašate zvočne datoteke MP4 v mapo za videodatoteke.

 • Povlecite in spustite jih v mapo [MUSIC].

 • Omejeno obdobje predvajanja skladbe je poteklo na podlagi pogojev naročnine itd.

 • Skladb s poteklim omejenim obdobjem predvajanja ni možno predvajati. Posodobite jih s programsko opremo za prenašanje.

 • Formatiranje naprave »WALKMAN« se ni končalo ali pa ste »WALKMAN« formatirali z računalnikom.

Iz računalnika prenesenih skladb ni mogoče izbrisati v napravi »WALKMAN«.
 • Skladb, ki jih prenesete iz računalnika, ni mogoče brisati v napravi »WALKMAN«.

 • Izbrišite jih s programsko opremo, s katero ste jih prenesli, ali s programom Windows Raziskovalec.

 • Skladbe, ki ste jih prejeli iz avdionaprav Bluetooth, lahko v napravi »WALKMAN« izbrišete.

 • Za brisanje skladb, ki jih niste prejeli iz avdionaprave Bluetooth, uporabite programsko opremo, s katero ste jih prenesli, ali Windows Raziskovalca.

Preneseni podatki se ne prikažejo na seznamu.
 • »WALKMAN« morda ne bo prepoznal videoposnetkov in fotografij v nepodprtem formatu, zato jih ne bo prikazal na seznamu [Detajli].

 • Če videoposnetek, ki ste ga prenesli iz računalnika v »WALKMAN«, preimenujete ali premaknete v drugo mapo, ga »WALKMAN« morda ne bo prepoznal in ne bo prikazal na seznamu videoposnetkov.

 • S funkcijo povleci in spusti ste podatke shranili na napačno mesto.

 • Povlecite in spustite podatke na ustrezno mesto [Detajli].

 • Vgrajeni pomnilnik naprave »WALKMAN« ste formatirali s programom Windows Raziskovalec.

 • Formatirajte vgrajeni pomnilnik z napravo »WALKMAN« [Detajli].

 • Med prenosom podatkov se je USB kabel (priloženo) iztaknil iz naprave »WALKMAN«.

 • Prenesite nepoškodovane datoteke nazaj v računalnik in formatirajte vgrajeni pomnilnik z napravo »WALKMAN« [Detajli].

Če je izbrano [All Songs] ali [Album], se prikažejo vse skladbe, če pa je izbrano [Folder], se nekatere skladbe ne prikažejo.
 • Avdiodatoteke niso shranjene v podmapah mape [MUSIC].

 • Povlecite in spustite jih v podmapo mape [MUSIC].

Predvajajo se le skladbe v omejenem obsegu predvajanja, na primer iz enega albuma.
 • Za [Playback Range] [Detajli] je izbrano [Selected Range].

 • Spremenite nastavitev obsega predvajanja.

Iz zvočnika se sliši šum.
 • Blizu naprave »WALKMAN« se uporablja naprava, ki oddaja radijske signale, na primer mobilni telefon.

 • Ko uporabljate naprave, kot je mobilni telefon, naj bodo te oddaljene od naprave »WALKMAN«.

 • Glasbeni podatki, uvoženi s CD-jev itd., so poškodovani.

 • Izbrišite podatke, nato jih znova uvozite in prenesite. Pred uvozom podatkov v računalnik zaprite vse druge aplikacije, da preprečite okvaro podatkov.

 • Prenesenih datotek v tem formatu ni mogoče predvajati.

 • Za podrobnosti o podprtih formatih glejte [Detajli]. Nekaterih datotek zaradi nekaterih tehničnih podatkov datotek ni mogoče predvajati.

 • Vtič slušalk je umazan.

 • Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.

Nastavitev [VPT (Surround)] ali funkcija [Clear Stereo] ne deluje.
 • Če zvok poslušate z zunanjimi zvočniki prek priklopne postaje (ni priloženo), nastavitve [VPT (Surround)] in funkcija [Clear Stereo] morda ne bosta imeli učinka, ker je »WALKMAN« oblikovan samo za združljive slušalke. To ni napaka.

 • Funkcija [Clear Stereo] med komunikacijo Bluetooth ne deluje.

»WALKMAN« se ne odziva na noben gumb.
 • Stikalo HOLD je nastavljeno v položaj HOLD.

 • Potisnite stikalo HOLD na desni strani v nasprotno smer [Detajli].

 • V napravi »WALKMAN« se je nabrala vlaga.

 • Počakajte nekaj ur, da se »WALKMAN« posuši.

 • Preostala zmogljivost baterije je nizka ali ne zadošča.

 • Napolnite baterijo, tako da »WALKMAN« priključite v delujoči računalnik [Detajli].

 • Če polnjenje baterije ne odpravi težave, pritisnite gumb RESET, da ponastavite »WALKMAN« [Detajli].

 • »WALKMAN« je v računalnik priključen prek povezave USB.

 • Prekinite povezavo USB in nato uporabite »WALKMAN«.


Predvajanje se ne ustavi.
 • »WALKMAN« ne razlikuje med zaustavitvijo in premorom. Ko pritisnete gumb , se prikaže in predvajanje se ustavi/prekine.

Raven glasnosti je prenizka.
 • [AVLS (Volume Limit)] je omogočeno.

 • Onemogočite [AVLS (Volume Limit)] [Detajli].

 • Zvok poslušate po povezavi Bluetooth.

 • Zvišajte glasnost avdionaprave Bluetooth.

Iz desnega kanala slušalk ni slišati zvoka. Ali pa se zvok desnega kanala sliši na obeh straneh slušalk.
 • Vtič slušalk ni popolnoma vstavljen.

 • Če slušalke niso pravilno povezane, bo izhod zvoka omejen. Vstavite vtič slušalk v vhod, da klikne [Detajli].

Predvajanje je bilo nenadoma prekinjeno.
 • Preostala zmogljivost baterije ne zadošča.

 • Napolnite baterijo, tako da »WALKMAN« priključite v delujoči računalnik [Detajli].

 • Predvajati želite skladbo ali videoposnetek, ki ga »WALKMAN« ne more predvajati.

 • Predvajajte drugo skladbo ali videoposnetek.

 • Zaradi napake v povezavi Bluetooth se je predvajanje ustavilo.

 • Preverite povezavo Bluetooth.

Besedilo se ne prikaže.
 • Za skladbo ni datoteke z besedilom [Detajli].

 • Ustvarite datoteko LRC za skladbo, da se prikaže besedilo.

 • Ime ali format datoteke nista pravilna.

 • Za informacije o poimenovanju in formatih datotek glejte [Detajli].

 • »WALKMAN« ne more pošiljati besedila. Nekatere naprave lahko pošljejo besedilo v napravo »WALKMAN« s komunikacijo Bluetooth. Kljub temu prejetega besedila ni mogoče prikazati zaradi omejitev sistema.

 • »WALKMAN« ne more prikazati besedila skladbe, ki je izbrana v [Received Songs] in prestavljena v mapo [RECEIVED].

Sličice (na primer naslovnice) se ne prikažejo.
 • Skladbe v datotečnem formatu, ki ga »WALKMAN« podpira, ne vključujejo naslovnic. Sličice so prikazane le, če skladbe vključujejo naslovnice in če »WALKMAN« podpira format datoteke.

 • Podatke znova prenesite s programom Media Go ali drugo programsko opremo za prenos.

 • Ime sličice se ne ujema z imenom videoposnetka ali pa je videoposnetek shranjen na napačnem mestu.

 • Datoteko JPEG z enakim imenom kot videoposnetek shranite v mapo [VIDEO].

 • Če fotografije ne vključujejo sličic, skladnih z datotečnim formatom Exif, sličic ni možno prikazati.

 • Če v »WALKMAN« prenesete skladbo brez naslovnice, skladbi naslovnice ne morete več pripeti, niti če jo znova prenesete skupaj z naslovnico.

 • Izbrišite skladbo iz naprave »WALKMAN« in skladbo znova prenesite v »WALKMAN« skupaj z naslovnico.

 • »WALKMAN« ne more prikazati sličice videoposnetka, ki je izbrana v [Received Videos] in prestavljena v mapo [RECEIVED].

 • »WALKMAN« ne more pošiljati sličic. Nekatere naprave lahko pošljejo sličice v napravo »WALKMAN« s komunikacijo Bluetooth. »WALKMAN« pa prejete sličice prepozna kot datoteke fotografij, zato jih ne more prikazati kot sličice.

»WALKMAN« se izklopi in znova vklopi.
 • Če pride do napake, se »WALKMAN« samodejno izklopi in znova vklopi.

»WALKMAN« ne deluje pravilno.
 • Medtem ko je bil »WALKMAN« priključen v računalnik, ste računalnik zagnali ali vnovič zagnali.

 • »WALKMAN« ponastavite, tako da pritisnete gumb RESET na napravi »WALKMAN« [Detajli]. Preden zaženete ali vnovič zaženete računalnik, izključite »WALKMAN«.