Zaslon

»« se prikaže za naslov ali besedilo skladbe.
  • Naslov ali besedilo skladbe vsebuje znake, ki jih »WALKMAN« ne more prikazati.

[Unknown] se prikaže za ime albuma ali izvajalca itd.
  • Skladba ne vsebuje podatkov o imenu albuma ali izvajalca idr.

Prikazani so popačeni znaki.
  • Izbran je napačen jezik.

  • V nastavitvi [Language Settings] [Detajli] izberite ustrezen jezik in podatke znova prenesite v »WALKMAN«.

Zaslon se med prikazom fotografije zatemni.
  • V času, ki je določen za nastavitev [Screen Off Timer], niste pritisnili nobenega gumba [Detajli].

  • Pritisnite kateri koli gumb.

Zaslon se izklopi.
  • V času, ki je določen za nastavitev [Screen Off Timer], niste pritisnili nobenega gumba [Detajli].

  • Pritisnite kateri koli gumb.

  • Za [On-Hold Display] je izbrano [No].

  • Za [On-Hold Display] izberite [Yes] [Detajli].