Napajanje

Kratka življenjska doba baterije.
 • Temperatura okolja, v katerem uporabljate napravo, je nižja od 5 °C.

 • Življenjska doba baterije se zaradi značilnosti baterije krajša. To ni napaka.

 • Čas polnjenja baterije ni zadostuje.

 • Polnite baterijo, dokler se ne prikaže .

 • Če prilagodite nastavitve ali pravilno upravljate napajanje, lahko prihranite zmogljivost baterije in »WALKMAN« uporabljate dlje časa [Detajli].

 • Naprave »WALKMAN« več kot eno leto niste uporabili.

 • Morda se je baterija zaradi pogojev, v katerih uporabljate »WALKMAN«, iztrošila. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

 • Za [Battery Care] je izbrano [On].

 • Če je za [Battery Care] izbrano [On], je polnjenje omejeno na 90 %, zato prva črtica pokazatelja baterije izgine hitreje [Detajli].

 • Ko se čas uporabe baterije skrajša za polovico običajnega časa, tudi če baterijo napolnite popolnoma, morate baterijo zamenjati.

 • Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

»WALKMAN« ne polni baterije.
 • USB kabel ni pravilno povezan s konektorjem USB na računalniku.

 • Izključite USB kabel in ga znova vključite.

 • Uporabite priloženi USB kabel.

 • Baterijo polnite pri temperaturi izven obsega od 5 °C do 35 °C.

 • Baterije ne smete polniti, če je prikazana ikona . Polnite baterijo pri temperaturi od 5 °C do 35 °C.

 • Računalnik ni vklopljen.

 • Vklopite računalnik.

 • Računalnik je preklopil v stanje pripravljenosti ali mirovanja.

 • Računalnik zbudite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja.

 • Uporabljate USB zvezdišče.

 • Povezava naprave »WALKMAN« z USB zvezdiščem morda ne bo delovala. Vključite »WALKMAN« v računalnik z USB kablom (priloženo).

 • Operacijski sistem v računalniku ne podpira naprave »WALKMAN«.

 • Za polnjenje naprave »WALKMAN«, vključite »WALKMAN« v računalnik z operacijskim sistemom, ki podpira »WALKMAN« [Detajli].

 • Naprave »WALKMAN« več kot eno leto niste uporabili.

 • Morda se je baterija zaradi pogojev, v katerih uporabljate »WALKMAN«, iztrošila. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

 • Če težave kljub omenjenim rešitvam ne odpravite, pritisnite gumb RESET na napravi »WALKMAN« [Detajli] in jo znova priključite v računalnik z USB kablom (priloženo).

»WALKMAN« se samodejno izklopi.
 • »WALKMAN« se samodejno izklopi, da prepreči nepotrebno praznjenje baterije.

 • Pritisnite kateri koli gumb, da »WALKMAN« vklopite.

Polnjenje se zelo hitro zaključi.
 • Če je baterija že skoraj popolnoma napolnjena, ko se polnjenje začne, se bo polnjenje hitro končalo.