Komunikacija Bluetooth

Avdionaprave Bluetooth ni mogoče registrirati (povezati v par)
 • Med napravo »WALKMAN« in avdionapravo Bluetooth je prevelika razdalja za komunikacijo Bluetooth.

 • Registrirajte (povežite v par) ju v dosegu komunikacije [Detajli].

 • Avdionaprava Bluetooth ne podpira istih profilov kot »WALKMAN«.

 • Če »WALKMAN« in avdionaprava Bluetooth podpirata različne profile, avdionaprave ni mogoče registrirati (povezati v par).

Komunikacija Bluetooth se ne začne.
 • Avdionaprava Bluetooth ni vklopljena.

 • Vklopite avdionapravo Bluetooth in jo nastavite za komunikacijo Bluetooth.

 • Povezava Bluetooth se je prekinila.

 • Registriranje (povezovanje v par) avdionaprave Bluetooth ni uspelo ali se ni dokončalo.

 • »WALKMAN« ne more komunicirati z napravami, ki niso registrirane. Registrirajte (povežite v par) napravo »WALKMAN« in avdionaprave Bluetooth [Detajli].

 • »WALKMAN« ali avdionaprava Bluetooth je preklopila v stanje pripravljenosti.

 • Zbudite napravo iz stanja pripravljenosti.

 • Baterija je skoraj prazna ali prazna.

 • Napolnite baterijo, tako da »WALKMAN« priključite v delujoči računalnik ali električno vtičnico [Detajli].

 • Podatki o registraciji v napravi »WALKMAN« ali avdionapravi Bluetooth so se zaradi formatiranja, ponastavitve idr. izbrisali.

 • Znova registrirajte (povežite v par) napravo »WALKMAN« in avdionaprave Bluetooth.

Iz povezane avdionaprave Bluetooth se ne sliši zvok.
 • V avdionapravi Bluetooth je zvok utišan.

 • Spremenite nastavitve, da obnovite zvok.

 • Glasnost je nastavljena na nič.

 • Pri nekaterih avdionapravah Bluetooth lahko glasnost nastavite brezžično. Zvišajte glasnost avdionaprave Bluetooth in naprave »WALKMAN« na zmerno raven.

 • »WALKMAN« ali avdionaprava Bluetooth ni vklopljena.

 • Vklopite jo in jo nastavite za komunikacijo Bluetooth.

 • Morda avdionaprava Bluetooth ne podpira profila A2DP.

 • Preverite, ali avdionaprava Bluetooth podpira profil A2DP [Detajli].

 • Predvajanje datoteke se ni začelo.

 • Avdionaprava Bluetooth ni vklopljena.

 • Vklopite avdionapravo Bluetooth in jo nastavite za komunikacijo Bluetooth.

 • Povezava Bluetooth se je prekinila.

 • Skladba, ki jo želite predvajati, ni izbrana.

 • Izberite skladbo v napravi »WALKMAN«.

Prilagodite lahko tudi glasnost.
 • Stikalo HOLD je nastavljeno v položaj HOLD.

 • Potisnite stikalo HOLD v nasprotno smer [Detajli].

 • Pri nekaterih napravah ni mogoče prilagoditi glasnosti brezžično. Ročno zvišajte glasnost avdionaprave Bluetooth in naprave »WALKMAN«.

Zvok je popačen ali se prekinja.
 • V bližini naprave »WALKMAN« ali avdionaprave uporabljate drugo napravo s frekvenco 2,4 GHz, na primer usmerjevalnik za brezžični LAN, brezžični telefon ali mikrovalovno pečico.

 • Komunikacijo Bluetooth izvajajte stran od elektronskih naprav.

 • Komunikacijo lahko ovirajo kovinski predmeti, stene ali ljudje.

 • Odstranite vse ovire ali spremenite mesto uporabe, da zagotovite ustrezno komunikacijo.

 • Če v [Sound Effect Preset] niste vklopili zvočnih učinkov, funkcija [Clear Stereo] med komunikacijo Bluetooth ne bo delovala [Detajli].

Zvok se pogosto prekinja.
 • V bližini naprave »WALKMAN« ali avdionaprave uporabljate drugo napravo s frekvenco 2,4 GHz, na primer usmerjevalnik za brezžični LAN, brezžični telefon ali mikrovalovno pečico.

 • Komunikacijo Bluetooth izvajajte stran od elektronskih naprav.

 • Komunikacijo lahko ovirajo kovinski predmeti, stene ali ljudje.

 • Odstranite vse ovire ali spremenite mesto uporabe, da zagotovite ustrezno komunikacijo.

 • Nastavitev bitne hitrosti ne ustreza okolju, v katerem uporabljate napravo.

 • Stabilnost komunikacije je odvisna od nastavitve bitne hitrosti in okolja uporabe. Če je komunikacija nestabilna, prilagodite bitno hitrost v razdelku [Wireless Playback Quality], da zagotovite stabilno komunikacijo [Detajli].

Zvok preskakuje.
 • Razlog za preskakovanje zvoka je lahko okolje, v katerem uporabljate napravo, ali nastavitve. Težavo lahko zmanjšate na naslednje načine.

 • Zmanjšajte razdaljo med napravo »WALKMAN« in avdionapravo Bluetooth.

 • Za [Wireless Playback Quality] izberite [Prioritize Connection] [Detajli].

 • Za [DPC (Speed Control)] izberite [Off] [Detajli] in za [Karaoke/Language Study] izberite [Off] [Detajli].

Iz zvočnika se sliši šum.
 • Povezava Bluetooth je nestabilna.

 • V nekaterih pogojih komunikacije lahko slišite hrup. Premaknite se drugam in znova vzpostavite komunikacijo [Detajli].

 • Pri nekaterih stanjih povezave lahko slišite hrup le iz ene strani slušalk.

 • Prekinite povezavo Bluetooth in jo znova vzpostavite.

Zvok videoposnetka ima zamik.
 • Če poslušate videoposnetek v nekaterih avdionapravah Bluetooth, lahko zvok rahlo zaostaja za sliko.

Sprejeta datoteka ni prikazana.
 • »WALKMAN« ne podpira datoteke.

Brisanje datotek ni možno.
 • Datoteke niso prejete skladbe.

 • Izbrišite jih s programsko opremo, s katero ste jih prenesli, ali s programom Windows Raziskovalec. Za brisanje prejetih datotek glejte [Detajli].

 • »WALKMAN« ne podpira prejetih datotek.

 • Prejetih datotek ni mogoče prikazati na zaslonu naprave »WALKMAN«. Če jih želite izbrisati, uporabite Windows Raziskovalec, ali izbrišite vse [Detajli].

Naslovnice niso prikazane.
 • Nekateri programi ne podpirajo pošiljanja naslovnic s povezavo Bluetooth.

Prikaže se zaslon za vnos gesla.
 • Za dostop do nekaterih avdionaprav Bluetooth morate vnesti geslo.

 • Vnesite isto številko profila (4–10 števk) v »WALKMAN« in v avdionapravo Bluetooth. Če v avdionapravo Bluetooth ne morete vnesti številke, glejte priročnik za uporabo naprave.