Opozorilo za uporabnike

  • Posneta skladba je omejena na zasebno rabo. Za drugačno uporabo skladbe morate dobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic.

  • Sony ne odgovarja za nepopolno snemanje/prenos ali okvaro podatkov, ki so posledica težav z napravo »WALKMAN« ali računalnikom.

  • V napravi »WALKMAN« v naslednjih primerih nekateri znaki ali simboli morda ne bodo pravilno prikazani:

  • Če je besedilo napisano v jeziku, ki ga »WALKMAN« ne podpira.

  • Če so v besedilu uporabljeni uporabniško določeni znaki ali posebni simboli.

  • Med polnjenjem in dolgotrajno uporabo se »WALKMAN« lahko segreje.

  • Če »WALKMAN« hitro prestavite iz okolja z nizko temperaturo v okolje z visoko temperaturo ali če ga uporabljate v prostoru, kjer se je vklopilo gretje, se lahko v njem začasno nabere kondenzacija. Pri tem se vlaga v zraku prilepi na površine, kot so kovinske plošče idr., nato pa se spremeni v tekočino.
    Če se v napravi »WALKMAN« nabere kondenzacija, jo pustite izklopljeno, da kondenzacija izgine. Če »WALKMAN« uporabljate, ko je v njem kondenzacija, lahko pride do okvare.

  • Če uporabljate »WALKMAN« v mrzlem okolju, se lahko okoli slik prikažejo črne črte. To ni okvara naprave »WALKMAN«.

Vzorčni podatki (*1)

V napravi »WALKMAN« so vnaprej naloženi vzorčni podatki.
Če vzorčne podatke izbrišete, jih ni več mogoče obnoviti, nadomestnih podatkov pa ni na voljo.
(*1) V nekaterih državah/regijah nekateri vzorčni podatki niso nameščeni.