Opombe o programski opremi

 • Zakon o avtorskih pravicah prepoveduje delno ali popolno kopiranje programske opreme ali spremne dokumentacije ter izposojo programske opreme brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

 • Sony v nobenem primeru ne odgovarja za finančno škodo ali izgubo dobička, vključno z zahtevki tretjih strank, ki izhaja iz uporabe programske opreme, priložene napravi »WALKMAN«.

 • Programsko opremo, ki je priložena napravi »WALKMAN«, je dovoljeno uporabljati izključno z opremo, za katero je namenjena.

 • Upoštevajte, da se lahko stalnih poskusov izboljšave kakovosti programska oprema spremeni brez predhodnega obvestila.

 • Garancija ne krije uporabe naprave »WALKMAN« z drugo programsko opremo kot je priložena.

 • Sposobnost prikaza jezikov v priloženi programski opremi je odvisna od nameščenega operacijskega sistema na računalniku. Za boljše rezultate, zagotovite, da je nameščen operacijski sistem združljiv z želenim jezikom prikaza.

 • Ne zagotavljamo, da bodo vsi jeziki pravilno prikazani v priloženi programski opremi.

 • Znaki, ki jih ustvari uporabnik, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.

 • Pri pojasnilih v tem priročniku predvidevamo, da poznate osnovno delovanje operacijskega sistema Windows.
  Za podrobnosti o uporabi računalnika in operacijskega sistema glejte ustrezne priročnike.