Ladda batteriet med nätadaptern


 1. Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen och montera batteriet ().

 1. Anslut nätadaptern () och nätkabeln () till videokameran och ett vägguttag ().

A: HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
B: Passa in markeringen på DC-proppen () mot markeringen på DC IN-uttaget ().
 • CHG (laddning) ()-lampan tänds.

 • CHG-lampan (laddning) slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla loss nätadaptern från videokamerans DC IN-uttag.

Noteringar
 • Du kan inte montera något annat ”InfoLITHIUM ”-batteri än V-serien på videokameran.

Laddningstid

Ungefärlig tid (minuter) som krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri.

Batteri
Nätadapter
NP-FV50 (medföljer)
155
NP-FV70
195
NP-FV100
390

 • Laddningstiden som visas i tabellen ovan har mätts när videokameran laddats i en temperatur på 25 °C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på 10 °C - 30 °C.

Så här tar du bort batteriet

Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT-spärren (batteri) () åt sidan och ta bort batteriet ().

Använda ett vägguttag som strömkälla

Anslut på samma sätt som när du laddar upp batteriet.
Även om batteriet är monterat laddas det inte ur.

Anmärkningar om batteriet

 • Innan du tar loss batteriet eller nätadaptern ska du stänga av videokameran och kontrollera att (Film)/ (Foto)-lampan och åtkomstlampan är släckta.

 • CHG-lampan (laddning) blinkar under pågående uppladdning i följande fall.

 • Batteriet är monterat på fel sätt.

 • Batteriet är skadat.

 • Batteriets temperatur är för låg.

  Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en varm plats.
 • Batteriets temperatur är för hög.

  Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en sval plats.
 • Om du fäster videobelysning (säljs separat) bör du använda ett NP-FV70- eller NP-FV100-batteri (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE).

 • Du bör undvika att använda ett NP-FV30 -batteri, som bara tillåter kortare inspelnings- och uppspelningstider med videokameran.

 • För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använder videokameran på cirka 2 minuter ([Eco Mode]).

Om nätadaptern

 • Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om funktionsfel uppstår medan du använder videokameran.

 • Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.

 • Kortslut inte nätadapterns likströmspropp (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Detta kan orsaka funktionsfel.

 • Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att hålla i både videokameran och likströmsproppen (DC).

Se även
Indikator för återstående batteritid: Skärmindikatorer