Ladda upp batteriet med hjälp av en dator


  1. Stäng av videokameran och anslut den till en påslagen dator med hjälp av den inbyggda USB-kabeln ().

: Till vägguttaget
  • CHG-lampan (laddning) tänds.

  • CHG-lampan (laddning) slocknar när batteriet är fulladdat. Koppla loss den inbyggda USB-kabeln från datorn.

Ladda upp batteriet genom att ansluta till ett vägguttag med den inbyggda USB-kabeln

Du kan ladda batteriet genom att ansluta den inbyggda USB-kabeln till ett vägguttag med hjälp av en USB-laddare/nätadapter AC-UD10 (säljs separat). Det går inte att ladda videokameran med Sony CP-AH2R, CP-AL eller AC-UP100 bärbara nätadapter (säljs separat).

Laddningstid

Ungefärlig tid (minuter) som krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri.

Batteri
Built-in USB Cable*
NP-FV50 (medföljer)
280
NP-FV70
545
NP-FV100
1 000

  • Laddningstiden som visas i tabellen ovan har mätts när videokameran laddats i en temperatur på 25 °C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på 10 °C - 30 °C.

* Laddningstiderna har uppmätts utan att USB-anslutningsstödkabeln har använts.

Så här tar du bort batteriet

Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT-spärren (batteri) () åt sidan och ta bort batteriet ().
Se även