Ladda batteriet utomlands

Du kan ladda batteriet med den nätadapter som medföljer videokameran i de länder eller regioner där nätspänningen ligger i intervallet 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Noteringar
  • Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare.

Se även