Starta videokameran och ställa in datum och tid


  1. Öppna LCD-skärmen på videokameran och slå på strömmen.

  • Du kan också starta videokameran genom att trycka på POWER.

  1. Välj språk och därefter [Next].

Tryck på knappen på LCD-skärmen.
  1. Välj geografiskt område med / och sedan [Next].

  1. Ställ in [Summer Time], välj datumformat samt datum och tid.

  • Om du ställer in [Summer Time] på [On] ställs klockan fram 1 timme.

  • När du väljer datum och tid ska du välja en inställning och ställa in värdet med /.

  • När du väljer är inställningen av datum och tid klar.

Ändra språkinställningen

Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen.
Välj [Setup] [General Settings] [Language Setting] ett språk.

Stänga av kameran

Stäng LCD-skärmen eller tryck på POWER-knappen.

Så här justerar du LCD-skärmens vinkel

Öppna först LCD-panelen i 90 grader mot videokameran () och justera därefter vinkeln ().
Noteringar
  • Inspelningsdatum, tid och tillstånd samt koordinater (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) spelas in automatiskt på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se den som [Data Code] under uppspelning. Om du vill visa informationen ska du välja [Setup] [Playback Settings] [Data Code] [Date/Time].

  • Då klockan är inställd justeras klocktiden automatiskt med [Auto Clock ADJ ] och [Auto Area ADJ ] inställt på [On]. I vissa fall, beroende på vilket land och vilken region du valt för videokameran, kan inte klockan automatiskt justeras till korrekt tid. Ställ i detta fall in [Auto Clock ADJ ] och [Auto Area ADJ ] på [Off ] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

Se även
Om du vill ställa in datum och tid igen: [Date & Time Setting]
Om du vill kalibrera pekskärmen: [Calibration]