Välja inspelningsmedia (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

De inspelningsmedier som kan användas visas på videokamerans skärm med följande ikoner.


Standardmedia för inspelning
Alternativt inspelningsmedia
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE
Internminne
Minneskort
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
Intern hårddisk
Minneskort

Det går att välja inspelningsmedia på menyn.
  1. Välj [Setup] [Media Settings] [Media Select] ett media.

Noteringar
  • Det går inte att välja olika inspelningsmedier för filmer och för stillbilder.


Se även