Sätta i ett minneskort


  1. Öppna locket och för in minneskortet tills det klickar på plats.

  • Skärmen [Preparing image database file. Please wait.] visas om du sätter i ett nytt minneskort. Vänta tills skärmen försvinner.

A: Åtkomstlampa
B: Sätt i kortet med det avskurna hörnet så som visas

Olika typer av minneskort som kan användas i videokameranSD-hastighetsklass
Kapacitet (funktion bekräftad)
Beskrivs i den här bruksanvisningen
”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
32 GB
”Memory Stick PRO Duo”
”Memory Stick PRO-HG Duo”
SD-minneskort
Klass 4 eller snabbare
64 GB
SD-kort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort

  • Funktion garanteras inte med alla minneskort.

Noteringar
  • Det går inte att använda ett MultiMediaCard i denna videokamera.

  • Filmer som har spelats in på SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller A/V-enheter som inte stöder exFAT*-filsystemet genom att ansluta videokameran till de här enheterna med USB-kabeln. Kontrollera i förväg att ansluten enhet stöder exFAT-systemet. Om du ansluter en enhet som inte stöder exFAT-systemet och formateringsskärmen visas ska du inte utföra formateringen. Alla inspelade data kommer att förloras.

* exFAT är ett filsystem som används för SDXC-minneskort.

Ta ut minneskortet

Öppna skyddet och tryck lätt på minneskortet en gång.
Noteringar
  • För att försäkra dig om en stabil användning av minneskortet är det lämpligt att formatera minneskortet med videokameran innan du använder det för första gången. Genom att formatera minneskortet raderar du alla lagrade data på det och du kan inte få tillbaka dem. Spara viktiga data t.ex. på en dator.

  • Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] visas ska du formatera minneskortet.

  • Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata.

  • Sätt i och ta ut minneskortet försiktigt så att det inte råkar fjädra ut och falla ned på golvet.