Tämän käyttöoppaan käyttäminen


Tässä käyttöoppaassa on kuvaus siitä, miten kutakin videokameran toimintoa käytetään, miten asetuksia muutetaan ja miten ongelman vianmääritys tehdään.

Näytettävän aiheen valitseminen

Seuraavissa kuvissa on käytetty esimerkkinä Internet Explorer 7:ää.
  1. Napsauta selainikkunan vasemmalla puolella olevassa sivupalkissa olevaa otsikkoa.

Aiheotsikoiden luettelo on näkyvissä oikeassa ruudussa.
  1. Napsauta luettelossa olevaa aiheotsikkoa.

Kuvaukset tulevat näkyviin oikeaan ruutuun.

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa fonttikokoa muuttamalla Web-selaimen asetusta. Lisätietoja fonttikoon muuttamisesta on Web-selaimen ohjeessa.

Aiheen hakeminen avainsanalla

Kirjoita avainsana hakuikkunaan ja napsauta sitten [Etsi]-painiketta.

Palaaminen edelliselle sivulle

Voit palata aiemmin tarkastelemallesi sivulle Web-selaimen paluupainikkeella tai seuraamalla navigointipolkua (A) takaisin.

Sivun tulostaminen

Tulosta tarkastelemasi sivu napsauttamalla [Tulosta]-painiketta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkinnät

Tässä käyttöoppaassa toimintojärjestys ilmaistaan nuolilla ( ) (A).
Käytä videokameraa ilmaistussa järjestyksessä.
  • Toimintaohjeissa ilmoitetut kuvakkeet tulevat näkyviin, kun videokamerassa käytetään sen oletusasetuksia.

  • Oletusasetus on ilmaistu merkillä .