Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen


  1. Avaa videokameran LCD-näyttö ja kytke virta.

  • Voit katkaista videokamerasta virran myös painamalla POWER-painiketta.

  1. Valitse haluamasi kieli ja sitten [Next].

Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta
  1. Valitse maantieteellinen alue painikkeilla / ja valitse sitten [Next].

  1. Aseta [Summer Time], valitse päivämäärän muoto ja päivämäärä ja aika.

  • Jos asetat [Summer Time] -arvoksi [On], kello siirtyy 1 tunnilla eteenpäin.

  • Kun valitset päivämäärän ja ajan, valitse jokin vaihtoehdoista ja säädä arvoa painikkeilla /.

  • Kun valitset , päivämäärän ja kellonajan asettaminen on valmis.

Kieliasetuksen muuttaminen

Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi vaihtaa.
Valitse [Setup] [General Settings] [Language Setting] haluamasi kieli.

Virran katkaiseminen

Sulje LCD-näyttö ja paina POWER-painiketta.

LCD-näytön kulman säätäminen

Avaa LCD-paneeli ensin 90 astetta videokameraan nähden () ja säädä sitten kulmaa ().
Huomautuksia
  • Kuvauspäivämäärä ja -kellonaika, kuvausolot sekä koordinaatit (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) tallennetaan automaattisesti tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä kuvaamisen aikana. Voit kuitenkin tarkistaa ne toiston aikana valitsemalla [Data Code]. Voit näyttää ne valitsemalla [Setup] [Playback Settings] [Data Code] [Date/Time].

  • Kun kellonaika on asetettu, sitä säädetään automaattisesti, jos [Auto Clock ADJ ]- ja [Auto Area ADJ]-asetuksena on [On]. Kellonaika ei ehkä säädy automaattisesti oikein tiettyjä videokameran maa- tai alueasetuksia käytettäessä. Aseta tässä tapauksessa [Auto Clock ADJ ]- ja [Auto Area ADJ]-asetukseksi [Off] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

Aiheeseen liittyvää
Päivämäärän ja ajan asettaminen uudelleen: [Date & Time Setting]
Kosketuspaneelin kalibrointi: [Calibration]