Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa (Dual Rec)

Dok snimate videozapis možete snimati fotografije. Fotoaparat nastavlja snimati videozapis čak i ako snimate fotografije.
  1. Pritisnite tipku MOVIE (Videozapis) za početak snimanja videozapisa.

  1. Pritisnite okidač.

Snima se fotografija.
  • Na LCD zaslonu se pojavljuje broj fotografija koje se mogu snimiti (A) kad gumb okidača pritisnete dopola.

  1. Ponovo pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja videozapisa.

Napomene
  • Kad se videozapisi snimaju u [AVC HD 28M (PS)] kakvoći, ne možete koristiti [Dual Rec].

  • Možda će se snimiti i zvuk rada gumba okidača.

  • Bljeskalica nije dostupna za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa.

  • Veličina fotografije koja se može snimiti tijekom snimanja videozapisa razlikuje se ovisno o veličini videozapisa. Pojedinosti potražite u »Veličina slike(Dual Rec)«. [Pojedinosti]

  • Kad se funkcija snimanja osmijeha postavi na [Uključeno], okidač se automatski otpušta svaki put kad fotoaparat prepozna lice koje se smije. Tijekom snimanja videozapisa ne možete prebacivati [Uključeno] ili [Isključeno] za Snimanje osmijeha.

  • Kad je fotoaparat [Na čekanj.] u (Snimanje filma), ne možete koristiti [Snimanje osmjeha].