Autom. izoštravanje

Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
Na zaslonu se prikazuje odabrani okvir AF tražila.
 1. Prekidač za zum/izoštravanje podesite na AF/ZOOM.

 1. Pritisnite tipku FOCUS.

 1. Na kontrolnoj tipki odaberite željeni način


(Višestruki AF)
Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike.
 • Kad je aktivna funkcija detekcije lica, prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica.


(Središnji AF)
Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji.

(Fleksibilni Spot AF)
Omogućuje vam pomicanje okvira AF tražila na željenu točku na LCD zaslonu te fokusiranje na iznimno maleni predmet u uskom području.

Napomene
 • Kad koristite sljedeće funkcije okvir AF tražila nestaje i pojavljuje se kao isprekidana crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.

 • Funkcije zuma osim optičkog zuma

 • AF osvjetljivač

 • Odaberete li bilo koji drugi mod osim [Višestruki AF], funkcija detekcije lica neće biti dostupna.

 • Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava s prioritetom na objekt kojeg se prati.

Korištenje Fleksibilnog spot AF-a

Ovo je korisno kad snimate sa stativom, a predmet se ne nalazi u središtu okvira.
 1. Pritisnite kontrolnu tipku za podešavanje položaja okvira AF tražila (A) tamo gdje želite fokusirati, pa pritisnite .

Boja okvira tražila mijenja se iz žute u bijelu.
Za poništavanje postavke ponovo pritisnite u središte. Kotačićem možete ugrubo podesiti položaj.
Napomena
 • Kad promijenite metodu izoštravanja, briše se okvir AF tražila kojeg ste postavili.

Povezana tema