Ručno izoštravanje

Prsten za ručno podešavanje možete koristiti za ručno podešavanje izoštravanja.
 1. Prekidač za zum/izoštravanje podesite na MF.

 1. Okrenite prsten za ručno podešavanje.

A: Izoštravanje na pozadinu
B: Izoštravanje na prednji plan
 • Kad izoštravate, ako pritisnete tipku FOCUS, prikaz će se povećati oko 7 puta kako biste lakše izoštrili.

Napomene
 • Ako se udaljenost izoštravanja postavi na vrlo blizu, slika može pokazivati prašinu ili otiske prstiju na objektivu. Obrišite objektiv mekanom krpom itd.

 • Raspon udaljenosti izoštravanja ograničen je sukladno omjeru uvećanja zuma.

 • Kad promijenite metodu izoštravanja, briše se udaljenost ručnog izoštravanja koju ste postavili.

 • Podaci postavke Udaljenost u Ručnom izoštravaju su približni. Ako objektiv usmjerite prema gore ili dolje, pogreška je veća.

 • Kad koristite načine ili postavke snimanja koje vam ne dopuštaju podešavanje izoštravanja pomoću prstena za ručno podešavanje, način izoštravanja će se automatski prebaciti na (Višestruki AF), čak i ako se prekidač za zum/izoštravanje podesi na MF, a na zaslonu se pojavi .

 • Prsten za ručno podešavanje ne možete koristiti za podešavanje izoštravanja u sljedećim uvjetima:

 • Kad je samookidač podešen na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

 • Kad je Snimanje osmijeha na [Uključeno]

Povezana tema