Registruj postavke

Omogućuje vam da u fotoaparatu registrirate do 3 uobičajeno korištena načina ili postavke fotoaparata. Postavke možete pozvati kad se birač moda podesi na [Način pozivanja memorije].
 1. Birač načina podesite na (Programska automatika), (Snimanje s prioritetom ekspozicije), (Snimanje s prioritetom otvora blende), (Snim. s ruč. određ. ekspozicije) ili (Odabir scene).

 1. Postavite fotoaparat na postavku koju želite registrirati.

 1. MENU (Registruj postavke) željeni broj na kontrolnoj tipki [OK]

Napomena
 • Kad ispravljate postavke ponovo slijedite korake 12.

Stavke koje se mogu registrirati

Dostupne postavke snimanja su sljedeće:
 • Načini snimanja na biraču moda (////)

 • Funkcije snimanja na kontrolnoj tipki (///)

 • Tipka FOCUS, tipka CUSTOM

 • ISO vrijednost

 • Vrijeme ekspozicije

 • Otvor blende (F vrijednost)

 • EV

 • Stavke izbornika snimanja MENU

 • Skala uvećanja

Za pozivanje registriranih postavki

 1. Namjestite birač moda na (Način pozivanja memorije).

 1. Odaberite željeni broj na kontrolnoj tipki.

Napomena
 • Ako postavite (Način pozivanja memorije) nakon što dovršite postavljanje snimanja, registriranim postavkama se daje prednost, a izvorne postavke mogu postati nevažeće. Prije snimanja provjerite indikatore na zaslonu.

Povezana tema