Digitalni zum

Podešava ukupni raspon zuma (uključujući 30× optički zum). Kad se [Digitalni zum] podesi na [Uključeno], fotoaparat uvećava slike bez smanjenja originalne kvalitete, ali se automatski prebacuje na [Digitalni zum] kad se taj raspon zuma (za postizanje originalne kvalitete slike) premaši.
Kad se [Zum za jasnu sliku] podesi na [Uključeno] za snimanje fotografija, fotoaparat se automatski prebacuje na [Digitalni zum] kad se premaši raspon [Zum za jasnu sliku]. [Pojedinosti]
 1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

 1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Digitalni zum] željeni način


Isključeno
Ne koristi [Digitalni zum].

Uključeno
Kvaliteta dobivene slike smanjit će se kad se prikaže , budući da se funkcija zuma prebacuje na [Digitalni zum], ali možete povećati slike 4× do maksimalnog raspona zuma.

Napomene
 • Kad se koristi [Zum za jasnu sliku], maksimalni raspon zuma za [Digitalni zum] je 2×.

 • [Digitalni zum] nije dostupan u sljedećim situacijama:

 • U načinu [i-Panoramsko snimanje]

 • U načinu [Foto efekat]

 • U načinu [Defokusiranje pozadine]

 • Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha.

 • Kad je [Samookidač] podešeno na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

 • Kad je u Odabiru scene odabran način (Korekcija protusvjetl. HDR).

 • Funkcija Prepoznavanje lica ne funkcionira u rasponu [Digitalni zum].