Informácie o batérii „InfoLITHIUM“

Kamkordér je možné používať iba s batériou „InfoLITHIUM“ série V.
Batérie „InfoLITHIUM“ série V majú označenie .

Čo je batéria „InfoLITHIUM“?

 • Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce sprostredkovanie informácií týkajúcich sa prevádzkových podmienok medzi kamkordérom a sieťovým adaptérom striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predávajú sa samostatne).

 • Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v minútach.

Nabíjanie batérie

 • Pred začiatkom používania kamkordéra batériu nabite.

 • Batérie odporúčame nabíjať pri teplote prostredia od 10 ˚C do 30 ˚C dovtedy, kým indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak budete batériu nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa nabiť úplne.

Efektívne používanie batérie

 • Ak teplota prostredia klesne na 10 ˚C alebo nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas, počas ktorého môžete batériu používať. V takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.

 • Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred začiatkom nahrávania.

 • Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa samostatne).

 • Časté používanie obrazovky LCD, časté prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie batérie. Odporúčame použiť batériu s vyššou kapacitou: NP-FV70/NP-FV100 (predáva sa samostatne).

 • Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie alebo prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD. Batéria sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér v pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak je pozastavené prehrávanie.

 • Vždy by ste mali mať pripravené náhradné batérie na 2- alebo 3-násobok predpokladaného času nahrávania a pred nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné zábery.

 • Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Batéria nie je odolná voči vode.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

 • Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria má ešte dostatočnú energiu na prevádzku, batériu znova úplne nabite. Zostávajúca kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však batéria dlho používa v prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave alebo sa často používa, správne zobrazovanie stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity batérie používajte len ako orientačný údaj.

 • V závislosti od prevádzkových podmienok, teploty a stavu prostredia bliká indikátor upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte 20 minút.

Skladovanie batérie

 • Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a uložte ju na suchom a chladnom mieste.

 • Ak chcete úplne vybiť batériu kamkordéra, vyberte položky [Setup] [General Settings] [Eco Mode] [Off] a ponechajte kamkordér v pohotovostnom režime nahrávania, kým sa úplne nevybije. [Detaily]

Životnosť batérie

 • Kapacita batérie sa s časom a opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na výmenu batérie za novú.

 • Životnosť každej batérie je určená jej skladovaním, používaním a podmienkami prostredia.