Informácie o kondenzácii vlhkosti

Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže dôjsť k skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť poruchu kamkordéra.
 • Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
  Kamkordér nechajte približne 1 hodinu vypnutý.

 • Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
  Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak kamkordér prenesiete zo studeného prostredia do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér používate v prostredí s vysokou vlhkosťou nasledujúcim spôsobom:

 • kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na miesto vyhrievané vykurovacím zariadením,

 • kamkordér prenesiete z klimatizovaného auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho prostredia,

 • kamkordér používate po búrke alebo daždi,

 • kamkordér používate v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.

 • Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
  Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu. Nevyberajte ho z obalu, kým sa teplota vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia (asi po 1 hodine).