Nastavenie dotykového panela (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

Tlačidlá dotykového panela nemusia pracovať správne. Ak je to tak, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého prúdu.
  1. [Setup] [General Settings] [Calibration].

  1. 3 sa dotknite znaku „“ zobrazeného na obrazovke rohom pamäťovej karty alebo podobným predmetom.

Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa položky [Cancel].
Poznámky
  • Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod, vykonajte kalibráciu znova.

  • Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť obrazovku LCD.

  • Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka je otočená smerom od kamkordéra.