Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej batérie

Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej batérie

Kamkordér má predinštalovanú nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka LCD zatvorená. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu alebo pri pripojení batérie. Ak sa kamkordér približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však predinštalovaná nabíjateľná batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate informácie o dátume.

Ako nabíjať predinštalovanú nabíjateľnú batériu

Pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín (obrazovka LCD by mala zostať zatvorená).