Poznámky k likvidácii alebo odovzdaniu kamkordéra

Poznámka k likvidácii alebo odovzdaniu kamkordéra (HDR-CX210E)

Údaje na internom nahrávacom médiu nie je možné úplne vymazať ani v prípade, ak odstránite všetky videozáznamy a statické zábery alebo ak použijete funkciu [Format]. Pri prevode kamkordéra na inú osobu sa odporúča použiť funkciu [Empty], aby ste tak zabránili obnoveniu svojich údajov. Pri likvidácii kamkordéra sa tiež odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť kamkordéra. [Detaily]

Poznámky k likvidácii/prevodu pamäťovej karty

Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte alebo po naformátovaní pamäťovej karty v kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne. Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu, odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili pomocou softvéru na odstraňovanie údajov vo svojom počítači. Podobne, aj v prípade likvidácie pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť pamäťovej karty.