Čas nabíjania

Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Batéria
Čas nabíjania
Sieťový adaptér striedavého prúdu
Built-in USB Cable* (keď používate počítač)
NP-FV30 (je súčasťou dodávky)
115
150
NP-FV50
155
280
NP-FV70
195
545
NP-FV100
390
1000

  • Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri teplote 25 ˚C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 ˚C do 30 ˚C.

* Dĺžka nabíjania bola nameraná pri nabíjaní bez použitia predlžovacieho USB kábla.