Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu


„HD“ znamená kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a „STD“ znamená kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením.

Čas nahrávania

Približný čas, ktorý je k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)

Batéria
Čas nepretržitého nahrávania
Čas bežného nahrávania
Kvalita obrazu
HD
STD
HD
STD
NP-FV30 (je súčasťou dodávky)
95
105
45
50
NP-FV50
180
200
90
100
NP-FV70
375
415
185
205
NP-FV100
745
830
370
415

  • Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [REC Mode] nastavenou na hodnotu [Standard ].

  • Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate indikátor MODE a používate funkciu priblíženia.

  • Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri 25 ˚C. 10 ˚C až 30 ˚C sa odporúča.

  • Ak kamkordér používate pri nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a prehrávania sa skráti.

  • Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér používate.

Čas prehrávania

Približný čas, ktorý je k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)

Batéria
Kvalita obrazu
HD
STD
NP-FV30 (je súčasťou dodávky)
135
145
NP-FV50
255
280
NP-FV70
525
565
NP-FV100
1045
1120