Očakávaný čas nahrávania videozáznamov

Očakávaný čas nahrávania videozáznamov

Interné nahrávacie médium (HDR-CX210E)

V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách (h) a minútach (min)

Režim nahrávania
Čas nahrávania
[Highest Quality ]
45 min
(45 min)
[High Quality ]
1 h
(1 h)
[Standard ]
1 h 50 min
(1 h 20 min)
[Long Time ]
3 h 15 min
(2 h 35 min)


V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v hodinách (h) a minútach (min)

Režim nahrávania
Čas nahrávania
[Standard ]
1 h 55 min
(1 h 45 min)

 • V prípade videozáznamov môžete nahrať maximálne 3 999 scén v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a maximálne 9 999 scén v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

 • Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.

 • Ak chcete pri nahrávaní v maximálnom rozsahu využiť čas nahrávania, ktorý je uvedený v tabuľke, bude potrebné odstrániť ukážkový videozáznam v kamkordéri.

 • Váš kamkordér využíva formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické nastavenie kvality obrazu tak, aby kvalita zodpovedala povahe nahrávanej scény. Táto technológia spôsobuje fluktuácie času nahrávania média. Videozáznamy obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a zložité zábery sa nahrávajú pri vyššej prenosovej rýchlosti, čo skracuje celkový čas nahrávania.

Poznámky
 • Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje minimálny čas nahrávania.

Pamäťová karta

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(jednotka: minúta)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[Highest Quality ]
10
(10)
20
(20)
40
(40)
90
(90)
180
(180)
[High Quality ]
10
(10)
25
(25)
60
(60)
120
(120)
245
(245)
[Standard ]
25
(15)
50
(40)
105
(80)
215
(165)
440
(330)
[Long Time ]
45
(35)
90
(75)
185
(155)
380
(310)
770
(630)


Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[Standard ]
25
(25)
55
(50)
110
(100)
225
(210)
460
(420)


 • Pri používaní pamäťovej karty Sony.

Poznámky
 • Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje minimálny čas nahrávania.

Očakávaný počet nasnímateľných fotografií

Interné nahrávacie médium (HDR-CX210E)

Môžete nahrať maximálne 34 000 fotografií.

Pamäťová karta5,3M
2 GB
690
4 GB
1350
8 GB
2800
16 GB
5600
32 GB
11000


 • Pri používaní pamäťovej karty Sony.

 • Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej karty sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť záberov vášho kamkordéra. Počas snímania sa na obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet nasnímateľných fotografií. [Detaily]

 • Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej karty sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania.

Poznámky
 • Jedinečný systém spracovania obrazu BIONZ od spoločnosti Sony umožňuje rozlíšenie statických záberov ekvivalentné popísaným veľkostiam.

Prenosová rýchlosť a pixely nahrávania

V nasledujúcom zozname sa zobrazuje bitová rýchlosť, počet pixlov a pomer strán jednotlivých režimov nahrávania pre videozáznamy (videozáznam + zvuk, atď.).
 • Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD):

 • FX: max. 24 Mb/s, 1 920 1 080 pixelov/16:9

 • FH: pribl. 17 Mb/s (priemerná hodnota) 1 920 1 080 pixelov/16:9

 • HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/16:9

 • LP: pribl. 5 Mb/s (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/16:9

 • Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD):

 • HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota) 720 576 pixelov/16:9, 4:3

Pixle nahrávania a pomer strán pre fotografie.
 • Režim nahrávania fotografií, dvojité snímanie (Dual Capture):

 • 3 072 1 728 bodov/16:9

 • 2 304 1 728 bodov/4:3

 • 1 536 864 bodov/16:9

 • 640 480 bodov/4:3

 • Nasnímanie fotografie z videozáznamu:

 • 1 920 1 080 bodov/16:9

 • 640 360 bodov/16:9

 • 640 480 bodov/4:3