Fotografowanie

Domyślnie filmy i zdjęcia są zapisywane na następujących nośnikach. Filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD).
HDR-CX190E/CX200E/PJ200E: Karta pamięci
HDR-CX210E: Wewnętrzny nośnik zapisu
  1. Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk MODE, aby włączyć lampkę (Zdjęcie).

  1. Nacisnąć lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym nacisnąć go do oporu.

  • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na ekranie LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF.


Zagadnienia pokrewne