Praca z zoomem


  1. Obraz można powiększać lub pomniejszać przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia.

W: Szersze ujęcie (Szeroki kąt)
T: Zbliżenie (Teleobiektyw)
  • Przy ustawieniu domyślnym, obrazy można powiększyć za pomocą dźwigni regulacji zbliżenia maksymalnie 25-krotnie w stosunku do oryginalnego rozmiaru.

  • Powolną zmianę zoomu można uzyskać delikatnie przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu.

Powiększanie obrazów w większym stopniu (Extended Zoom)

  1. Ustawić opcję [SteadyShot] na [Standardowy] lub na [Wyłącz].

  • Obrazy można powiększyć maksymalnie 30-krotnie w stosunku do oryginalnego rozmiaru zwiększając w dalszej mierze szerokość kąta ujęcia.

Uwagi
  • Palec należy przez cały czas trzymać na dźwigni regulacji zbliżenia. Ściągnięcie palca z dźwigni regulacji zbliżenia i zwolnienie jej może spowodować zarejestrowanie również dźwięku pracy dźwigni.

  • Tempa zbliżania nie można zmieniać przyciskiem / na ekranie LCD (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E).

  • Minimalna odległość między kamerą a obiektem, która umożliwia zachowanie ostrości, wynosi około 1 cm w przypadku ustawienia trybu szerokokątnego oraz około 80 cm po wybraniu trybu teleobiektywu.

Zagadnienia pokrewne
Większy poziom zbliżenia: [Zoom cyfrowy]