Inteligentna automatyka

Kamera rozpoczyna nagrywanie filmów po automatycznym wybraniu najbardziej odpowiedniego ustawienia dla danych obiektów lub danej sytuacji. ([Włącz] jest ustawieniem domyślnym.) Po wykryciu obiektu przez kamerę wyświetlane są symbole odpowiadające wykrytym warunkom.
  1. Wybrać [Włącz] w prawym dolnym rogu ekranu nagrywania filmów lub zdjęć.

Wykrywanie twarzy:
Kamera wykrywa twarze i dobiera ustawienie ostrości, koloru i ekspozycji.
(Portret), (Dziecko)

Wykrywanie ujęcia:
Kamera dobiera automatycznie najbardziej optymalne ustawienie w zależności od ujęcia.
(Pod światło), (Pejzaż), (Nocny widok), (Lampa), (Słabe oświetlenie), (Makro)

Wykrywanie drgań kamery:
Kamera wykrywa drgania i dokonuje optymalnej kompensacji.
(Statyw)

Aby anulować funkcję Inteligentna automatyka, wystarczy wybrać [Wyłącz].

Uzyskiwanie jaśniejszych obrazów niż w przypadku funkcji Inteligentna automatyka

Wybrać kolejno: [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Low Lux].
Uwagi
  • W pewnych warunkach nagrywania kamera może nie wykryć właściwego ujęcia lub odpowiedniego obiektu.