Kohteiden valinta LCD-näytössä

HDR-CX190E

  1. Valitse haluamasi kohde siirtämällä monivalitsinta nuolien /// suuntaan.

  1. Tee valinta painamalla monivalitsimen keskiosaa.

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E

  1. Kosketa haluamaasi kohtaa LCD-näytössä.