Akun lataaminen verkkovirtalaitteella


 1. Sulje LCD-näyttö ja liitä akku ().

 1. Kytke verkkovirtalaite () ja verkkovirtajohto () videokameraan ja pistorasiaan ().

A: Kohdista DC-liittimen () -merkki DC IN -liitännän () merkin mukaan.
 • CHG (lataus) -merkkivalo () syttyy.

 • CHG (lataus) -merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen. Irrota verkkovirtalaite videokameran DC IN -liitännästä.

Huomautuksia
 • Älä kiinnitä videokameraan mitään muuta ”InfoLITHIUM”-akkua kuin V-sarjan akkua.

Latausaika

Aivan tyhjän akun likimääräinen täyteenlatausaika minuutteina.

Akku
Verkkovirtalaite
NP-FV30 (vakiovaruste)
115
NP-FV50
155
NP-FV70
195
NP-FV100
390

 • Edellä olevan taulukon latausajat on mitattu ladattaessa videokameraa lämpötilassa 25 °C. On suositeltavaa, että akkua ladataan lämpötilassa 10 °C - 30 °C.

Akun irrottaminen

Sulje LCD-näyttö. Työnnä BATT (akku) -vapautusvipua () ja irrota akku ().

Pistorasian käyttäminen virtalähteenä

Yhdistä johdot samalla tavalla kuin ladatessasi akkua.
Vaikka akku olisi kiinnitetty, se ei purkaudu.

Huomautuksia akusta

 • Ennen kuin irrotat akun tai verkkovirtalaitteen, sammuta videokamera ja varmista, että (video)/ (valokuva) -merkkivalot ja käytön merkkivalo ovat pois päältä.

 • CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu lataamisen aikana seuraavissa tilanteissa.

 • Akku on asetettu väärin.

 • Akku on vioittunut.

 • Akun lämpötila on erittäin alhainen.

  Poista akku videokamerasta ja laita se lämpimään paikkaan.
 • Akun lämpötila on korkea.

  Poista akku videokamerasta ja laita se viileään paikkaan.
 • Oletusasetuksen mukaan virta katkeaa automaattisesti, kun videonauhuria ei käytetä 2 minuuttiin. Tämä säästää akun varausta ([Eco Mode]).

Tietoja verkkovirtalaitteesta

 • Kun käytät verkkovirtalaitetta, kytke se lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta heti, jos videokameran käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.

 • Älä sijoita verkkovirtalaitetta ahtaaseen tilaan, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.

 • Varo, etteivät metalliesineet aiheuta verkkovirtalaitteen DC-liittimeen tai akun napoihin oikosulkua. Muutoin voi aiheutua toimintahäiriö.

 • Irrota verkkovirtalaite videokamerasta pitäen kiinni sekä videokamerasta että DC-liittimestä.

Aiheeseen liittyvää
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin: Näytön ilmaisimet