Videoiden kuvaaminen


Oletusasetuksen mukaan videot ja valokuvat tallennetaan sisäiseen muistiin. Videot tallennetaan käyttämällä teräväpiirtolaatua (HD).
HDR-CX190E/CX200E/PJ200E: muistikortti
HDR-CX210E: Sisäinen tallennusväline
 1. Avaa suojakansi.

 1. Avaa LCD-näyttö ja paina MODE, niin (Video) -merkkivalo syttyy.

 1. Aloita kuvaaminen painamalla START/STOP-painiketta.

 • Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina START/STOP-painiketta uudelleen.

 • Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painiketta (Dual Capture).

Kohteiden näyttäminen LCD-näytössä

LCD-näytössä näkyvät kohteet katoavat, jos et käytä videokameraa muutamaan sekuntiin sen jälkeen, kun videokamera kytketään päälle tai videokuvaus- ja valokuvaustilojen välillä vaihdellaan. Voit tuoda kohteet näyttöön uudelleen seuraavasti.
HDR-CX190E: Siirrä monivalitsinta.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E: Kosketa LCD-näyttöä koskettamatta mitään näytössä olevaa painiketta.

Näytön ilmaisimet tallennuksen aikana

Tässä on kuvattu videonkuvaus- ja valokuvatilojen kuvakkeet.
 1. Zoomauspainike (W: laajakulma / T: tele), START/STOP-painike (videonkuvaustilassa), PHOTO-painike (valokuvatilassa)*1

 1. MENU-painike

 1. Intelligent Auto -toiminnon havaitsema tila

 1. Tallennustila ([STBY]/[REC])

 1. AE/AF (automaattivalotus/automaattitarkennus) -lukitus

 1. Seurantatarkennus*1

 1. Zoomaus, akun jäljellä oleva aika

 1. Laskuri (tunti: minuutti: sekunti), valokuvan ottaminen, tallennus/toisto/muokkaus, tallennusväline*2

 1. Seurantatarkennuksen peruutuspainike*1

 1. Intelligent Auto -painike

 1. Tallennettavien valokuvien arvioitu määrä, kuvasuhde (16:9 tai 4:3) ja valokuvan koko (L/S)

 1. Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika, tallennuslaatu (HD/STD) ja tallennustila (FX/FH/HQ/LP)

 1. (näytä kuvat) -painike

 1. My Button (voit määrittää suosikkitoimintosi tämän alueen kuvakkeisiin)

*1 HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
*2 HDR-CX210E

Kuvaaminen peilikuvatilassa

 1. Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan videokameraan nähden () ja käännä paneelia sitten 180 astetta objektiivin puolelle ().

LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta, mutta kuva tallentuu normaalisti.
Huomautuksia
 • Jos suljet LCD-näytön videon kuvauksen aikana, videokamera lopettaa tallennuksen.

 • Videoiden yhtäjaksoinen enimmäistallennusaika on noin 13 tuntia.

 • Kun videotiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan, videokamera luo automaattisesti seuraavan tiedoston.

 • Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan tallennusvälineelle vielä kuvaamisen päätyttyä. Suojaa videokamera tänä aikana iskuilta ja tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta.

 • Käyttövalo palaa tai välkkyy

 • Tallennusvälineen kuvake LCD-näytön oikeassa yläkulmassa välkkyy

 • Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun näyttö). Tästä voi kuitenkin aiheutua kuvien ylä- ja alareunojen sekä vasemman ja oikean reunan leikkaamista, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa. Kuvat kannattaa tallentaa käyttämällä [Guide Frame] -asetusta [On] ja käyttämällä [Guide Frame] -näytön ulompaa kehystä.

Aiheeseen liittyvää
Kohteiden näyttäminen LCD-näytöllä koko ajan: [Display Setting]
Kuvakoon muuttaminen: [Image Size]
Tallennusaika, jäljellä oleva kapasiteetti: [Media Info]