Valitun kohteen kuvaaminen tarkasti (Kasvojen ensisijaisuus) (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)


Videokamera voi seurata kasvoja ja säätää tarkennuksen, valotuksen ja kasvojen ihonsävyn automaattisesti.
  1. Valitse kasvot koskettamalla.

A: Esille tulee kaksoisviivoitettu kehys.
B: Voit vapauttaa valinnan.
Huomautuksia
  • Koskettamaasi kohdetta ei ehkä tunnisteta ympäristön kirkkauden tai kohteen kampauksen mukaan.

  • Varmista, että [Face Detection] -asetus on jokin muu kuin [Off] ([Auto] on oletusasetus).

Muiden kohteiden kuin henkilöiden kuvaaminen (Seurantatarkennus)

Valitse kuvattava kohde koskettamalla
Videokamera säätää tarkennuksen automaattisesti.