Videoiden ja kuvien toistaminen tapahtumanäytöstä


Voit etsiä tallennettuja kuvia kuvauspäivämäärän ja -ajan mukaan (tapahtumanäyttö).
  1. Avaa LCD-näyttö ja siirry toistotilaan painamalla videokameran -painiketta.

HDR-CX200E/CX210E/PJ200E

HDR-CX190E

  • Voit siirtyä toistotilaan valitsemalla LCD-näytöstä. [Tietoja]

  1. Painikkeilla / voit siirtää haluamasi kohteen keskelle () ja valita sen sitten ().

  • Videokamera näyttää tallennetut kuvat automaattisesti tapahtumana päivämäärän ja kellonajan perusteella.

  1. Valitse kuva.

  • Videokamera tapahtuman valitusta kuvasta viimeiseen kuvaan.

Tapahtumanäyttö

: MENU-näyttöön
: Tapahtuman nimi
: Edelliseen tapahtumaan
: Vaihda video-/valokuvatilaan
: Lyhyiden videoiden toisto
: Akun jäljellä oleva aika
: Tapahtumat
: Seuraavaan tapahtumaan
: Aikajana
: Vaihda tapahtuman mittakaavaa -painike
: Tapahtuman nimi
: Palaa tapahtumanäyttöön
: Edellinen/seuraava
: Vaihda video-/valokuvatilaan
: Viimeksi toistettu kuva
: Tallennusaika/kuvamäärä
: Vaihda kuvatyyppiä -painike
: Video
: Valokuva
  • Pienennettyjä kuvia, joiden ansiosta voit tarkastella useita kuvia samanaikaisesti hakemistonäytössä, kutsutaan ”pikkukuviksi”.

Huomautuksia
  • Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta tiedot eivät katoa.

  • Oletuksena suojattu esittelyvideo on valmiiksi tallennettu. (HDR-CX210E)