Videoiden näytevalikoiman katselu (koostetoisto)


Voit katsella teräväpiirtoisia (HD) videoita ja valokuvia näytevalikoimana lyhytelokuvan tapaan.
 1. Paina (View Images).

 1. Näytä haluamasi tapahtuma tapahtumanäytön keskellä ja valitse [Highlight].

A: Äänitaso
B: Konteksti
C: Pysäytys
D: Edellinen
E: Tauko
F: Seuraava
 1. Valitse haluamasi toiminto, kun koostetoisto on päättynyt.

A: Videokamera toistaa koostetoistokohtaukset uudelleen.
B: Voit tallentaa koostetoistokohtaukset vakiolaatuisina (STD) ja jakaa ne (voit esimerkiksi ladata ne verkkoon).
C: Voit muuttaa koostetoiston asetuksia.

Koostetoiston asetusten muuttaminen

Voit muuttaa koostetoiston asetuksia valitsemalla [Highlight Setting] -asetuksen näytöstä, kun koostetoisto on päättynyt.
Voit muuttaa asetusta myös valitsemalla [Highlight Setting] -asetuksen, kun videokamera toistaa koostetoistokohtauksia.
 • [Playback Range]: Voit asettaa toistoalueen (aloitus- ja lopetuspäivämäärä) koostetoistoa varten.

 • [Theme]: Voit valita koostetoistolle teeman.

 • [Music]: Voit valita musiikkia.

 • [Audio mix]: Alkuperäinen ääni toistetaan yhdessä musiikin kanssa.

 • [Length]: Voit asettaa koostetoiston osien pituuden.

 • [Highlight Point]: Voit asettaa videon kohdat tai valokuvat, joita käytetään koostetoistossa. Toista haluamasi video ja valitse . Voit myös toistaa haluamasi valokuvan ja valita . näkyy videossa tai valokuvassa, jota käytetään koostetoistossa.
  Voit poistaa kohdat valitsemalla [Clear All Points].

Huomautuksia
 • Koostetoistokohtaukset vaihtuvat joka kerta, kun valitset koostetoiston.

 • [Playback Range] -asetus tyhjennetään, kun koostetoisto loppuu.

 • Kun kytket videokameran ulkoiseen laitteeseen, kuten televisioon, ja katsot koostetoiston tai koostetoistomallin, nämä kuvat eivät näy videokameran LCD-näytössä.